پست سازمانی نام و نام خانوادگی شماره تماس (داخلی)
معاونت شهردار سید حسن رضوی 101
درآمد و ذیحساب سیف اله قادی 122
کارپرداز موسی حاجی زاده 106
یگان گشت شهری آرش رحمانی 103
املاک و نوسازی مجتبی نیک پور 123
زیباسازی شهری مهدی رهبر  
مسئول واحد آتشنشانی ذکراله گلی  
قراردادها رضوان اله کریمی 116
حراست رحمت اله گیلانی 102
مسئول واحد ساختمانی حسین شیرویه 114
اصناف اسماعیل گل زاده  
مسئول واحد اداری حسین نعمت پور 120
دبیر کمیسیون ماده صد منوچهر قلی زاده 107
مسئول ملی حسین نعمت پور 118
روابط عمومی و آموزش شهروندی علی اکبر قدمی 124
مسئول دفتر شهردار حمید علی نژاد 111
متصدی امور دبیرخانه شورای اسلامی جابر رضازاده مقدم  
دبیر خانه و بایگانی باقر خاکپور 115
مسئول واحد فنی و عمران  سید علیرضا رسولی 121
مسئول واحد خدمات شهری سقا نجفی  
مسئول واحد فضای سبز حسین جعفرقلی زاده  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0